Ở đâu bán nhà vệ sinh di động rẻ nhất, chúng tôi vẫn rẻ hơn

Chúng tôi thay đổi chính sách bán hàng nhà vệ sinh di động từ ngày 20/10/2016. Qua đó giá nhà vệ sinh di động sẽ được thay đổi theo ngày để phù hợp với chính sách bán hàng mới.

Chính sách bán hàng  cụ thể như sau:

Với nhà vệ sinh di động mái bằng, bể nước trên mái, khách hàng gửi cho chúng tôi bản giá thấp nhất chúng tôi sẽ giảm 3% so với giá thấp nhất quý khách tìm thấy.

Hình ảnh.

Với nhà vệ sinh lưu động 2 buồng, quý khách được giảm ngay 1.000.000 VNĐ/bộ  so với giá thấp nhất mà quý khách tìm thấy.

Nhà vệ sinh di động mái vòm đơn lắp ghép: Giảm ngay 300.000 VNĐ/sản phẩm so với giá thấp nhất mà quý khách tìm thấy.

Nhà vệ sinh di động composite 3 buồng sẽ được giảm 2,000,000 VNĐ/bộ so với giá rẻ nhất.

Quý khách yên tâm, chúng tôi sẽ có bộ phân kiểm tra tính xác thực của báo giá.

(Chính sách giá này chỉ áp dụng cho các loại nhà vệ sinh di động được nêu trên, không áp dụng với các model khác)

 

 

Quick Overview

Chúng tôi thay đổi chính sách bán hàng nhà vệ sinh di động từ ngày 20/10/2016. Qua đó giá nhà vệ sinh di động sẽ được thay đổi theo ngày để phù hợp với chính sách bán hàng mới.