Thu mua lại nhà vệ sinh di động cũ

Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi. Để tránh lãng phí đối với xã hôi, với sự trợ giúp của nhà sản xuất.  

Chúng tôi sẽ thu mua lại hoăc đổi sản phẩm mới đối với các nhà vệ sinh mang thương hiệu HANDY.

Mỗi năm chúng tôi sẽ tổ chức thu mua 2 lần vào tháng 6 và tháng 12. 

Ngày thu 

Quick Overview

Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi. Để tránh lãng phí đối với xã hôi, với sự trợ giúp của nhà sản xuất.