Trang chủ Thiết bị môi trường Bốt gác bảo vệ công trường

Nhà vệ sinh lưu động liền bốt bảo vệ

THIẾT KẾ KHÍ ĐỘNG HỌC ĐẢM BẢO CHỐNG GIÓ LẬT KHI SỬ…

Nhà bảo vệ VINACABIN 1.2x1.2N

Chòi canh gác công trình 1.6×1.6m

Vật liệu composite cao cấp. Kích thước thân 1.2x1.2m, mái nhọn giả…

Bốt gác bảo vệ VINACABIN VC1.2x1.2m

Bốt gác công trình 1.6×1.6m

Kích thước thân 1,2x1,2m Được chế tạo bằng vật liệu composite cao…