Trang chủ Thiết bị môi trường Cabin chốt bảo vệ di động
Chòi gác bảo vệ Vinacabin VC1.35x1.35H

Chòi gác bảo vệ Vinacabin VC1.35×1.35H

Kích thước tổng thể:  Chiều dài toàn bộ: 1670(mm) Chiều rộng tổng…

Cabin chốt bảo vệ Vinacabin VC1.35x1.7H

Cabin chốt an ninh Vinacabin VC1.35×1.7H

Kích thước tổng thể:  Chiều dài toàn bộ: 1670(mm) Chiều rộng tổng…

Cabin nhà bảo vệ Vinacabin VC1.5x1.5H

Cabin nhà bảo vệ Vinacabin VC1.5×1.5H

Kích thước tổng thể:  Chiều dài toàn bộ: 1820(mm) Chiều rộng tổng…

Vọng gác Vinacabin VC1.5x1.7H

Vọng gác Vinacabin VC1.5×1.7H

Kích thước tổng thể:  Chiều dài toàn bộ: 1820(mm) Chiều rộng tổng…

Cabin bảo vệ Vinacabin VC1.5x1.9H

Bốt gác Vinacabin VC1.5×1.9H

Kích thước tổng thể:  Chiều dài toàn bộ: 1820(mm) Chiều rộng tổng…

Chốt bảo vệ Vinacabin VC1.7x1.7H

Chốt bảo vệ Vinacabin VC1.7×1.7H

Kích thước tổng thể:  Chiều dài toàn bộ: 2020(mm) Chiều rộng tổng…

Chốt bảo vệ Vinacabin VC1.7x1.9H

Bốt bảo vệ Vinacabin VC1.7×1.9H

Kích thước tổng thể:  Chiều dài toàn bộ: 2020(mm) Chiều rộng tổng…

Chốt bảo vệ Vinacabin VC1.9x2.15H

Nhà bảo vệ Vinacabin VC1.9×2.15H

Kích thước tổng thể:  Chiều dài toàn bộ: 2220(mm) Chiều rộng tổng…

Bốt gác di động VC1.5x1.9B

Vọng gác composite Vinacabin VC1.5×1.9B

VỌNG GÁC COMPOSITE VINACABIN MODEL VC1.5×1.9B Kích thước: Dài: ….. 1900 mm…

Chốt bảo vệ composite VC1.5x1.9N

Chốt bảo vệ composite VC1.5×1.9N

CHỐT BẢO VỆ COMPOSITE VINACABIN MODEL VC1.5×1.9N Kích thước: Dài: ….. 1900…

Bốt gác composite Vinacabin VC1.7x1.7N

Bốt gác composite VC1.7×1.7N

BỐT GÁC COMPOSITE VINACABIN MODEL VC1.7×1.7N Kích thước: Dài: ….. 2100 mm…

Nhà bảo vệ Vinacabin VC1.7x1.7B

Cabin bảo vệ Vinacabin VC1.7×1.7B

CABIN BẢO VỆ DI ĐỘNG VINACABIN MODEL VC1.7×1.7B Kích thước: Dài: …..…