Trang chủ Thiết bị môi trường Container đựng chất thải

Thùng container chứa rác thải công nghiệp 25m3

Thông tin sản phẩm: Thùng container chứa rác thải công nghiệp 25m3…

Container chứa rác xây dựng 4m3

Model:  HC 2.4.1 Kích thước: Dài: ….. 2730 mm Rộng:    1530…

Container hooklift dung tích 30m3

Thông tin sản phẩm: Thùng container chứa rác thải công nghiệp 30m3…

Thùng container chứa rác thải công nghiệp 20m3

Model:  HC 20 Kích thước: Dài: ….. 4800 mm Rộng:    2200…

Thùng container chứa rác thải công nghiệp 10m3

Model:  HC 4.10 Kích thước: Dài: …..  3600 mm Rộng:    1910…

Thùng container chứa chất thải nhà máy 8m3

Model:  HC 4.8.1 Kích thước: Dài: …..  3600 mm Rộng:    1910…

Thùng container chứa chất thải nhà máy 6m3

Thông tin sản phẩm: Thùng container chứa chất thải nhà máy 6m3…